TP. HCM: H. Củ Chi: Lễ Bố Tát kỳ cuối mùa ACKH PL 2567

15/08/2023 7:50
Ngày 29 tháng 06 năm 2023, lễ Bố Tát kỳ cuối mùa ACKH PL 2567

Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội) trang nghiêm cử hành lễ Bố tát kỳ cuối mùa ACKH PL 2567 dưới sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng chư thượng tọa Thượng thường trực BTS GHPGVN H. Củ ChiTham lễ cầu nguyện chúng sanh an lạc, tứ chúng đồng tu
Chư hành giả an cư luôn sống trong chánh niệm và chánh định để đạt được trí tuệ, nhận biết được các pháp chơn chánh để tu học đem lại lợi ích cho nhân sinh, sống chung tại một trú xứ trong mùa an cư thể hiện sự đoàn kết hòa hợp để cùng phát triển trí tuệ, là cơ hội quý báo để chia sẻ kinh nghiệp tu học và hành đạo để Phật pháp được hưng thịnh trên tinh thần "Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật"Nhất tâm sám hối.Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục,
Thọ trì giới Tỳ kheo
Trùng tuyên giới luật Phật chế
Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi)

luôn thính giới cùng đại chúng trong suốt mùa an cư.

Chư Tăng trang nghiêm thính giới

Hồi hướng, nhất tâm cầu nguyện chúng sanh an lạc.
TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI.

Các tin tức khác

Back to top