• Lắng nghe lời Phật thoát mọi phiền hà
  Lắng nghe lời Phật thoát mọi phiền hà
  “Thế tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta.”
  Xem tiếp
 • Chuyển hóa bạo lực bằng cách gieo trồng hạt giống thiện
  Chuyển hóa bạo lực bằng cách gieo trồng hạt giống thiện
  Theo Tâm lý học Phật giáo, trong tâm mỗi người vốn sẵn có hạt giống (chủng tử) nghiệp thiện và hạt giống nghiệp ác. Những hạt giống này được huân tập (gieo trồng, xông ướp) và lưu trữ trong Tàng thức (Alaya) từ vô lượng kiếp cho đến nay.
  Xem tiếp
 • Nhà Như Lai, áo Như Lai, tòa Như Lai
  Nhà Như Lai, áo Như Lai, tòa Như Lai
  Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ tử suốt 45 năm. Trước khi thuyết kinh này, vì căn cơ các hàng đệ tử không đồng, Ngài đã dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt họ dần dần đến Nhất thừa đạo.
  Xem tiếp
 • Thế nào là tịnh tín Tăng bảo?
  Thế nào là tịnh tín Tăng bảo?
  Tịnh tín Tăng bảo tức là tin tưởng sâu sắc vào Tăng-già, đoàn thể xuất gia từ bốn người trở lên thanh tịnh và hòa hợp, chứ không phải tin vào cá nhân một vị Tỷ-kheo, vị bổn sư hay vị thầy danh tiếng mà mình ngưỡng mộ, tôn thờ.
  Xem tiếp
 • Tứ nhiếp pháp
  Tứ nhiếp pháp
  Tứ nhiếp pháp là những gì? Ấy là: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.
  Xem tiếp
 • Đức Phật đã từ bỏ tất cả để có được tất cả
  Đức Phật đã từ bỏ tất cả để có được tất cả
  Nếu chỉ đọc tiêu đề, nhiều người sẽ nghĩ Đức Phật cũng là người bình thường. Vâng, Ngài rất bình thường, nhưng chính khi làm được những thứ bình thường đó, Ngài đã trở nên phi thường.
  Xem tiếp
 • Duy ngã độc tôn có nghĩa là gì?
  Duy ngã độc tôn có nghĩa là gì?
  Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, đa số ai cũng thuộc lòng như thế.
  Xem tiếp
 • Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát
  Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát
  Chúng ta đã biết rằng địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra Bodhisattva) ở trong kinh Hoa Nghiêm thật là vĩ đại. Có lẽ vì vậy mà tới kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền đã xuất hiện vào phẩm cuối cùng.
  Xem tiếp
 • Ý nghĩa lễ tắm Phật
  Ý nghĩa lễ tắm Phật
  Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì cũng được; nhưng theo tôi, hiểu được ý nghĩa và có độ cảm sâu sắc về bài kệ, sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn trên bước đường tu.
  Xem tiếp
 • Ấm ma và thiền định
  Ấm ma và thiền định
  Ấm ma là hiện tượng hóa ngôn ngữ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến 50 ấm ma là nói đến biến tướng của nghiệp thức, của các kiết sử thông qua lục căn từng giao tiếp với lục trần trên nền tảng “sắc-thọ-tưởng-hành-thức”.
  Xem tiếp
 • Cuộc sống không còn trống trải vô nghĩa
  Cuộc sống không còn trống trải vô nghĩa
  Hiện nay, đa số chúng ta không còn thiếu thốn về đời sống vật chất nhưng điều đó không có nghĩa là nội hàm trong cuộc sống chúng ta được nâng cao. Chúng ta là người chứ không phải động vật, không chỉ cần thỏa mãn bản năng, dừng ở đời sống vật chất, mà còn phải có đời sống tinh thần phong phú.
  Xem tiếp
 • Nguyện vọng của con người
  Nguyện vọng của con người
  Khi còn nhỏ, ai cũng có ước mơ, nguyện vọng riêng, ai cũng nghĩ “Tương lai tôi sẽ làm…”. Nhưng khi trưởng thành, liệu ước mơ kia có thực sự trở thành hiện thực? Một khi cuộc sống gặp khó khăn, lại tự hỏi “Tại sao tôi sinh ra trong đời để tôi phải sống đau khổ, vất vả thế này!”
  Xem tiếp
 • Do nghiệp duyên nào mà con cái đến với cha mẹ trong kiếp này?
  Do nghiệp duyên nào mà con cái đến với cha mẹ trong kiếp này?
  Giáo lý nhà Phật có dạy, con người hội ngộ là do duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng không phải ngoại lệ.
  Xem tiếp
 • Từ bi và bạo lực
  Từ bi và bạo lực
  Con người phải nỗ lực tự tu, tu tâm dưỡng tánh, dừng nghiệp và chuyển nghiệp, trong suốt đời sống hàng ngày, để trưởng dưỡng từ bi & trí tuệ và đạt được thành tựu tốt đẹp, hoàn mãn
  Xem tiếp
 • Chuyện thầy trò
  Chuyện thầy trò
  Ngày xưa…. Có người tìm đến ngôi thất nhỏ nơi cuối thôn của một vị tu sĩ để học đạo…
  Xem tiếp
Back to top