Chùa Hạnh Đức ủng hộ tịnh tài đến lớp sơ cấp Phật học huyện Củ Chi

17/04/2017 3:40
Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Nhằm động viên tinh thần học tập đến với các huynh đệ đang theo học lớp sơ cấp Phật học huyện Củ Chi, vừa qua Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), đã phát tâm ủng hộ tịnh tài cho khóa II của lớp sơ cấp Phật học huyện Củ Chi, với mong muốn số tiền nhỏ này sẽ góp phần chung với Ban chủ nhiệm lớp, để chăm lo đời sống tu học cho Tăng Ni hiện đang theo học Phật học tại huyện nhà.

IMG 8068

Hòa thượng Thích Huệ Nghi (chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học huyện củ Chi),

đón nhận số tiền ủng hộ của Đại đức Thích Hạnh Hiếu

Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẽ: Với số tiền nhỏ này mong muốn góp phần chung với Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học huyện Củ Chi, chăm lo đời sống tu học của các huynh đệ đang theo học tại huyện nhà, hy vọng huynh đệ Tăng Ni sinh, cố gắng học tập tốt để không phụ lòng Thầy tổ cũng như Chư tôn thiền đức trong Ban chủ nhiệm lớp.

HƯƠNG HẢI

Các tin tức khác

Back to top