Đừng nói tôi không có thời gian

5/07/2021 12:20

Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn đến không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính là ảo vọng, cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến họ bận rộn. 

 

Con người tự tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong cuộc đời. Ngày qua ngày, bạn muốn điều này, mong điều kia... Và tất cả đều gấp gáp chạy theo những ảo ảnh do chính mình tạo ra. St


Các tin tức khác

Back to top