Bệnh nan y phải chí thành sám hối

18/09/2023 8:19
Đông y cho rằng; có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh hoạn như: lục dâm (phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa) thất tình: (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ)… nghĩa là do quá lao, quá phóng dật, ẩm thực thất thường, đủ loại đủ kiểu…

Nếu như bệnh nhân chính khí đủ, tà khí chưa xâm, chỉ cần nghỉ ngơi hoặc trị bằng thuốc men cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, còn nếu tà khí đã chiếm thế thượng phong, chánh khí không đủ, ắt phải nhờ nhiều cách để trợ chánh khử tà. Trong đây đối với chứng bệnh thuộc nghiệp báo chiêu cảm, thì có thể phối hợp trị liệu y học cùng với sám hối. Vì cách giúp bệnh nặng hồi phục nhanh chóng, theo nhà Phật tốt nhất là chí thành sám hôi. Trong “Ma Ha Chỉ Quán quyển 15” từng ghi: “Nếu người bệnh nghiệp, trong cần dùng sức quán, ngoài phải sám hối, thì sẽ thuyên giảm”.

Việc tự thức tỉnh, tự kiểm điểm này, mỗi người học Phật nhất định phải làm, đúng như Kinh Di Giáo từng nhắc: “Thường tự tỉnh giác, chẳng nên phạm lỗi”.

Chúng ta phải thường tự kiểm điểm, quán sát mỗi hành vi tạo tác của bản thân, theo dõi từng cử tâm động niệm, hễ thấy có gì sai trái không đúng pháp, thì phải lập tức sám hối, sửa đổi ngay, không để cho lỗi sai điều quấy có dịp tăng trưởng mạnh!

Giải thích thêm: Sám hối rất quan trọng vì có uy lực rất lớn. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: Người tạo nhiều lỗi mà không sám hối, không dừng ngay tâm sai, tội sẽ theo mãi bên mình, như nước về biển, dần dần thành sâu rộng. Còn người có lỗi, biết phát lồ nhận lỗi, quyết tâm bỏ ác hành thiện, thì tội sẽ tiêu diệt, như bệnh ra mồ hôi, dần dần mạnh khỏe”. Hiểu rõ nhân quả thành thật nhận lỗi, vĩnh viễn không tái phạm, tội kia liền có thể cứu.

Trích "Báo ứng hiện đời -Hạnh Đoan biên dịch 

Các tin tức khác

Back to top