Đừng mãi hái sao trên trời khi dưới chân mình là sỏi đá…

17/09/2023 8:27

Tôi không phải là người giàu có. 


Tôi nghèo rất nghèo nhưng tôi bằng lòng với hoàn cảnh thực tại vì có cơm ăn đủ no có áo mặc đủ ấm, vì tôi biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia.


Đừng mãi hái sao trên trời khi dưới chân mình là sỏi đá…


St

Các tin tức khác

Back to top