Tâm thấy được loạn mới là tâm định

14/04/2021 7:47
Kính bạch Thầy. Suốt thời gian qua con hoan hỷ với cuộc sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, mỗi bước chân con đi như thấm nhuần lời dạy của Thầy.

Hôm nay con muốn thưa với Thầy, nếu cuộc đời tu học của con không găp Thầy thì không biết sẽ ra sao, lâu lâu cái định nhân điện mà lúc trước con học vẫn xen vào, làm cắt ngang cái thấy biết mà thầy có dạy con rằng tuệ tự ứng, vì 7 năm con đã tập thiền định làm cho dòng suy nghĩ ngưng bặt. Đúng vậy thưa Thầy, loại định này làm mình mất đi trí tuệ, vô cùng nguy hiểm.

Con trình lên Thầy chia sẻ tới các bạn nếu ai đang tập loại định mong ngưng bặt hết ý niệm thì xin dừng lại.

Thực nghiệm rồi mới thấy Thầy dạy đúng. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy.

Sādhu lành thay! Nhiều người vì tâm quá loạn nên họ nghĩ định là cứu cánh, nhiều người vì tham vọng muốn gì cũng được như ý mình nên cố tập trung tu luyện thiền định để đạt được năng lực thần thông... Họ không biết rằng:

Tâm thấy được loạn mới là tâm định.

Dù gặp nghịch ý mà tâm vẫn không động mới là thần thông.

Tâm chỉ ứng vừa đủ yên để thấy pháp đang là chính là tâm định. Tâm lăng xăng muốn đạt được định lại là tâm loạn! Hạnh phúc thay cho ai thấy ra chân lý thật đơn giản này!...

Thầy Viên Minh


Các tin tức khác

Back to top