Tại tư gia thờ hộ pháp được không?

14/09/2022 7:52
Hỏi: Tôi là một Phật tử tại gia. Ngoài bàn thờ Phật và gia tiên, tôi muốn thờ các vị hộ pháp tại nhà có được không? Vì sao? (ĐỨC MINH, ducminh...@gmail.com)

Bạn Đức Minh thân mến!

Hộ pháp còn được gọi là những vị thần già-lam (chư vị thiện thần phát tâm hộ trì Phật pháp, bảo vệ chùa viện). Các vị hộ pháp già-lam thì rất nhiều nhưng phổ biến ở xứ ta là hộ pháp Vi Đà (ông Thiện) và đại sĩ Tiêu Diện (ông Ác), nhiều nơi thờ Tứ thiên vương, chư vị Kim cang.

Tại tư gia Phật tử rất ít nhà thờ thần hộ pháp. Nếu có chăng cũng tôn trí dưới chân Đức Phật chứ không phải thờ riêng như ở chùa. Nguyên do trước hết là không gian thờ phụng giới hạn, ưu tiên thờ Phật và tổ tiên. Kế đến, như tên gọi của chư vị là hộ pháp già-lam, bảo vệ chùa chiền. Tư gia Phật tử tuy có thờ Phật nhưng không phải ngôi phạm vũ già-lam nên không thờ hộ pháp. 

Chùa chiền là ngôi Tam bảo uy linh, thờ phụng nghiêm cẩn, cúng kính trang nghiêm, là nơi tu hành của chư Tăng đồng thời là nơi cầu nguyện và chiêm bái của thập phương bá tánh. Ngoài việc kính thờ chư Phật, Bồ-tát, Tổ sư, chùa còn là nơi nương tựa của chư thần linh, chư vị vong linh, âm linh cô hồn. Vì thế, thờ chư vị hộ pháp ở chùa mới đúng chức năng và hạnh nguyện của chư vị.

Chúc bạn tinh tấn!

Các tin tức khác

Back to top