Tp. HCM: H. Củ Chi: Nét đẹp mùa ACKH PL 2568 DL 2024

16/06/2024 2:38
An kỳ thân tâm , cư kỳ hạn định.

Ngày 11 tháng 05 năm Giáp Thìn (16/06/2024), Được sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Trụ trì chùa Hạnh Đức), đạo tràng chùa Hạnh Đức trang nghiêm thân lâm về hạ trường chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội H. Củ Chi) để cúng dường mùa an cư kiết hạ.Theo đó mỗi năm vào mùa an cư kiết hạ, thể theo lời Phật dạy chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ riêng biệt, để cấm túc an cư ba tháng mùa mưa, an cư là cơ hội quý báo để chư hành giả an cư quay về tự thân, trao dồi giới định tuệ, cùng tu học để đem lại lợi ích cho bản thân và lợi ích cho số đông.


Đạo tràng chùa Hạnh Đức trang nghiêm cung đón đại đức ân sư quang lâm hạ trường.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu quang lâm hạ trường chùa Pháp Thành.
Phật tử chùa Hạnh Đức luôn được Đại đức ân sư dạy bảo trang nghiêm cho mỗi Phật sự.
Được sự cho phép của Đại đức ân sư,

Đại đức Thích Đồng Tuấn dâng lời khải bạch tại hạ trường chùa Pháp Thành.Chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành chứng minh khóa lễ cúng dường.
Phật tử trang nghiêm hướng nguyện.
Đại đức Thích Đồng Tuấn đệ tử của Đại đức Thích Hạnh Hiếu

thay mặt Phật tử dâng phẩm vật cúng dường.
Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi)

tán dương công đức Phật tử chùa Hạnh Đức.
Đại đức ân sư gửi lời tri ân và chúc sức khỏe đến chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành.
Đại đức Thích Hạnh Hiếu tham lễ cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu tứ chúng đồng tu.
Đại đức ân sư hướng dẫn hội chúng đảnh lễ Tam Bảo.
Đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung tiển Đại đức ân sư hồi quy bổn tự.


ĐỒNG TUẤN - CHÚC TUỆ - TẤN ĐẠT.

Các tin tức khác

Back to top