Tp. HCM: H. Củ Chi: Khóa lễ Bố tát và thính giới kỳ 3 trong mùa ACKH PL2568

5/07/2024 7:41

Chư tôn Hòa thượng chứng minh khóa lễ.Thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi đồng hướng nguyện


Ngày 30 tháng 05 năm Giáp Thìn (Ngày 5/7/2024), tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội) huyện Củ Chi, trang nghiêm diễn ra lễ Bố Tát thính giới kỳ 3 mùa ACKH PL 2568 DL 2024.
Theo đó gần 90 chư hành giả an cư đồng thính giới.
Chư hành giả an cư đồng thính giới Tỳ kheo
Trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành thực hiện đầy đủ các thời khóa như tụng niệm bái sám, kinh hành niệm Phật luôn được Ban chức sự trường hạ giữ gìn và phát triển trong suốt mùa an cư.
Giới là nền tảng căn bản giúp chư hành giả thọ trì và hướng thiện.
Hướng nguyện chúng sanh an lạc, tứ chúng đồng tu.
Khóa lễ bố tát thính giới kỳ 3 trong mùa ACKH PL 2568 DL 2024 thành tựu viên mãn dưới sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, chư Đại đức Tăng.Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHGPVN H. Củ Chi)

sách tấn chư hành giả an cư, siêng làm việc thiện, không làm việc ác.
Y giáo phụng hành.

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO HUYỆN CỦ CHI


Các tin tức khác

Back to top