Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm

7/05/2022 11:59
Sáng nay 7-5-2022 nhằm 7- 4-Nhâm Dần, lễ Tắm Phật đã diễn ra trang nghiêm tại tôn tượng Đản sanh lộ thiên trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức.


Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm, niêm hương, cử hành lễ Tắm Phật. Tham dự còn có Hoà thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm cùng chư Tăng và Phật tử.

Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 1

Buổi lễ cử hành ở tượng đài Đức Thế Tôn đản sinh lộ thiên, trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang, đã có thời pháp thoại cho Phật tử, về ý nghĩa đản sanh của Đức Thế Tôn. Hòa thượng cũng nhấn mạnh về công hạnh của Đức Phật và ý nghĩa của giáo pháp mà Ngài đã tuyên thuyết vì lợi lạc cho chúng sinh.

Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 2

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại cho Phật tử tham dự

Sau thời pháp, toàn thể Phật tử được hướng dẫn thực hiện nghi thức Tắm Phật với tâm hoan hỷ kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, sau hai năm phải tạm dừng nghi lễ cộng đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 3
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 4
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 5
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 6
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 7
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 8
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 9
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 10
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 11
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 12
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 13
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 14
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 15
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 16
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 17
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 18
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 19
Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm ảnh 20

Phật tử trang nghiêm tham dự lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Các tin tức khác

Back to top