Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

17/05/2022 8:49
Sáng nay, 17-5 (17-4-Nhâm Dần), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm khai pháp, mở đầu cho tuần cấm túc an cư Phật lịch 2566 của lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.


Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 1

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN khai pháp đầu mùa an cư cho hơn 1.200 Tăng Ni trẻ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM an cư cấm túc 

Tại hội trường lớn chánh điện thuộc Học viện vừa an vị và đưa vào sử dụng trước Đại lễ Phật đản, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN đã có thời pháp thoại trước Hội đồng Điều hành, giảng viên và hơn 1.200 Tăng Ni sinh viên các khóa nội trú tu học ở cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Tham dự còn có các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa, các đơn vị doanh nghiệp ngoại hộ chư Tăng Ni tu học đến nghe pháp và cúng dường.

Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 2

Hội đồng Điều hành tham dự

Trong thời pháp thoại đầu tiên của mùa an cư cấm túc tại Học viện, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của việc Đức Thế tôn chế định an cư cho người xuất gia.

Theo đó, ngài sách tấn Tăng Ni, đặc biệt là Tăng Ni trẻ đang tu học các khóa tại Học viện nỗ lực thực hành thiền Tứ niệm xứ để trau dồi năng lực nội tâm, vững vàng trong chánh niệm, có khả năng thấy và biết đúng như thật về các trạng thái của tâm cũng như hoàn cảnh. Nhờ sự thấy biết đúng như thật, người tu mới có thể thăng tiến trên con đường tâm linh, hành đạo một các đúng đắn và viên mãn.

Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 3

Giảng viên và hơn 1.200 Tăng Ni sinh viên tham dự

Dịp này, ngài cũng có lời dạy dành cho giới Phật tử cư sĩ, khuyến khích đạo tâm ngoại hộ việc giáo dục, đào tạo Tăng Ni của Giáo hội.

Trưa cùng ngày, Đức Quyền Pháp chủ và chư Tăng, Tăng Ni sinh viên đã cùng quá đường theo nghi thức thiền môn.

Được biết, trường hạ tập trung của Học viện được tổ chức cấm túc an cư, với hơn 1.200 hành giả là Tăng Ni đang theo các các khóa.

Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 4

Hội chúng trang nghiêm

Từ ngày 17 đến 23-5-2022, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ cùng với chư tôn đức Hội đồng Điều hành, giảng viên sẽ cấm túc an cư cùng với Tăng Ni sinh viên của Học viện.

Trong suốt thời gian này, mỗi ngày, ngoài các thời khóa theo quy củ thiền môn liên tục trong mùa an cư, còn có các thời pháp thoại của chư vị được Hội đồng Điều hành thỉnh cử, và các sinh hoạt thảo luận về hướng đào tạo của Học viện sắp tới.

Sau đây là những hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ ghi nhận trong buổi sáng và trưa hôm nay, 17-5-2022:

Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 5
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 6
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 7
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 8
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 9
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 10
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 11
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 12
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 13
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 14
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 15
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 16
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 17
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 18
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 19
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 20
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 21
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 22
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 23
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 24
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 25
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 26
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 27
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 28
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 29
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 30
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 31
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 32
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 33
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 34
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 35
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 36
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 37
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 38
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 39
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 40
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 41
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 42
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 43
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 44
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 45
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 46
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 47
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 48
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 49
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 50
Đức Quyền Pháp chủ khai pháp mở đầu tuần cấm túc an cư của lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ảnh 51

Đây là trường hạ cấm túc an cư có số lượng hành giả đông nhất so với cả nước

Các tin tức khác

Back to top