Tp. HCM: Quận 10: Lễ Bố Tát kỳ cuối mùa ACKH PL 2567

15/08/2023 3:59
An kỳ thân tâm, cư kỳ hạn định

Tại chùa Pháp Hội quận 10, chư hành giả an cư trang nghiêm cử hành lễ Bố tát kỳ cuối mùa ACKH PL 2567, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN Quận 10 và gần 100 chư vị hành giả an cư đồng tham dự.


Tham lễ tại chánh điện chùa Pháp HộiThượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10) tác bạch thỉnh Hòa thượng chứng minh khóa lễ.
Nhất tâm hướng về Tam Bảo cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.


Người xuất gia luôn tâm niệm hoằng dương Phật pháp đem lại lợi ích cho số đông, an cư là thời gian quý báu để chư hành giả trang nghiêm tự thân, trao dồi giới đức, siêng học Kinh Luật Luận là hành trang cho việc hoằng dương Phật pháp sau này.
Đại diện Ban thư ký BTS GHPGVN Quận 10 thông kiểm số chúng
Giới Tỳ kheo là nền tảng căn bản giúp hành giả giữ thân khẩu ý được thanh tịnh


An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ,là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường.
Trang nghiêm tự thân, trang nghiêm giáo hội
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng Ban trị sự GHPGVN Quận 10)

luôn đồng hành và thính giới cùng chư hành giả an cư


Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.
Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN) huấn từ đến hội chúng

Hội chúng y giáo phụng hành theo lời huấn từ của Hòa thượng chứng minh

Thượng tọa trưởng BTS GHPGVN Quận 10, trì tụng kinh chú cùng Đại chúng để hồi hướng cầu nguyện tứ chúng đồng tu


Từ thời Phật còn tại thế, hàng năm Tăng đoàn đều an cư vào mùa mưa với nhiều lý do, như khó thực hiện công việc du hóa hoằng pháp trong mùa mưa (mưa gió, thời tiết khắc nghiệt, đường sá bùn sình lầy lội, ngập nước khó đi, nhiều loài côn trùng, bò sát sinh sôi nảy nở có thể gây hại, không có nơi trú ngụ khi mưa gió trên đường khất thực, du hóa…); vì lòng từ bi thương tưởng đến các loài côn trùng, các sinh vật nhỏ bé sinh trưởng trong mùa mưa nên không đi lại để tránh giẫm đạp gây hại cho chúng; tránh những chỉ trích và đàm tiếu của ngoại đạo; nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mục đích thúc liễm thân tâm, trau giồi tam vô lậu học Giới-Định-Tuệ, tấn tu đạo nghiệp.
Thiện sự thành tựu, kết duyên lành Phật pháp
Thành tựu công đức lễ Bố Tát kỳ 5 mùa ACKH PL 2567


TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top