Chăm cha, dưỡng mẹ phước này lớn thay

8/07/2024 8:56

PHẬT DẠY:


Làm phước ở đâu cũng được nhưng trước tiên gia đình mình phải no ấm đã, chăm sóc bố mẹ cho đủ đầy, gia đình mình có hạnh phúc thì mình mới đi giúp người khác được. 


Ví như vun bồi nuôi dưỡng một cái cây, muốn cây lớn khoẻ thì phải chăm bón từ gốc rễ, cội gốc có khoẻ mạnh thì cây mới đứng vững.


Làm phước cũng như thế, nếu con chỉ mãi chăm lo cho bên ngoài mà quên mất những người xung quanh mình thì bản thân con cũng chẳng có được bình an. 


Đừng quên mình có gia đình

Chăm cha, dưỡng mẹ phước này lớn thay. 


St

Các tin tức khác

Back to top