Thật tâm mới đổi được chân tình

13/11/2023 8:40
Một khi đã lựa chọn tin tưởng, hãy thật tâm đối đãi, hết lòng vun đắp. Vì tình cảm con người đến từ sự qua lại, bạn đối tốt với người, họ cũng sẽ làm như vậy với bạn.

Người với người qua lại lâu ngày, niềm tin là điều kiện đầu tiên để kết giao.

Tin tưởng một người cần sự thật tâm và thời gian. Nhưng chỉ cần một lần đánh mất, ngày sau muốn tìm lại không dễ dàng chút nào.

Trong các mối quan hệ hằng ngày, thật tâm mới đổi được chân tình. Nếu cho rằng mình khôn lỏi, có thể đùa giỡn với tình cảm và lòng tin của người khác, thì xin chia buồn: sự nghiệp giao tế của bạn chỉ là mảnh đất chết!

Người lương thiện không phải vì yếu đuối, tấm lòng khoan dung không phải do nhu nhược, tính tình tốt không phải không biết nổi giận là gì. Mỗi người đều có những quy tắc và giới hạn riêng, đừng bao giờ vượt qua nó, dù chỉ để thử lòng!

Lời lẽ tổn thương người, tốt nhất là không nói; những công việc hại người, nhất định không được làm. Lòng người vốn rất nhạy cảm, một khi bị tổn thương thì rất khó bù đắp lại. Dù chắp vá giỏi đến đâu cũng không thể như lúc đầu, có chăng chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Bất luận trong công việc hay tình cảm, đừng bao giờ lấy việc lừa dối làm cách thức. Nếu để mất lòng tin, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên mơ hồ, dù có cũng như không mà thôi!

Nên một khi đã lựa chọn tin tưởng, hãy thật tâm đối đãi, hết lòng vun đắp. Vì tình cảm con người đến từ sự qua lại, bạn đối tốt với người, họ cũng sẽ làm như vậy với bạn.

Cho nên cần thực tập nếp sống rộng mở, chân thật và hết lòng, để xứng đáng với sự lương thiện và tin tưởng của những người thân bên cạnh. 


Sư cô Suối Thông biên dịch

Các tin tức khác

Back to top