Biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nên cứ học hỏi

8/06/2024 8:35

Biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nên cứ học hỏi.


Biết cuộc đời còn nhiều đổi thay, nên cứ bình lặng.


Biết ngày hôm nay còn được sống là may mắn, liền trân quý.


Người sống trong đời, quý nhất là giản dị, khiêm nhường.


Không vọng cao, không ước những phù phiếm xa hoa chìm nổi.


Cứ tự tại thưởng thức những tháng ngày dài rộng.


Làm được thì làm hết mình, còn lại, cứ để nhân quả tự hiện bày.
St

Các tin tức khác

Back to top