Tp. HCM: H. Củ Chi, Chùa Hạnh Đức lễ phóng sanh - thí thực cô hồn.

1/02/2021 4:08
Vào ngày 19/12 Canh tý nhằm ngày 31/01/2021, tại chùa Hạnh Đức lễ phóng sinh, thí thực cô hồn.

Được biết chùa Hạnh Đức tại địa chỉ 18/6A Đường 442 Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 8/12 Ất Mùi (2015) do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (đệ tử cố Hòa thượng Thích Như Thọ - trụ trì chùa Bửu Đà Q.10) khai sơn. đến nay mọi sinh hoạt tại ngôi Tam Bảo đã được ổn định.

Dưới sự chứng mình của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) đạo tràng Phật tử chùa Hạnh Đức trang nghiêm cử hành lễ phóng sinh, thí thực cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an chúng sanh an lạc và hồi hướng cầu nguyện toàn thể nhân dân Việt Nam, vượt qua nạn dịch trở về cuộc sống bình an hạnh phúc.

IMG 4677

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức)

chia sẻ: ý nghĩa phóng sanh đến với đạo tràng Phật tử.

Đại đức chia sẻ: Mỗi người chúng ta đều có nghiệp duyên để sinh ra được làm người, được gặp Phật pháp cùng tu cùng học tại ngôi chùa vừa được thành lập, là một nhân duyên thù thắng để gieo duyên các thiện sự, phóng sinh thể hiện lòng từ bi của những người Phật tử, do đóng mỗi người chúng ta phải ý thức sinh vật nào cũng đều ham sống sợ chết, do đó quý Phật tử cố gắng thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh.

IMG 4684

Đại đức trụ trì niêm hương bạch Phật, trước khi cử hành lễ phóng sanh.

IMG 4685

 Nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc

IMG 4688

 Đại đức trụ trì cùng đạo tràng cử hành lễ quy y cho các loài thủy tộc.

IMG 4692

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu chú nguyện đến các loài thủy tộc

IMG 4695

 IMG 4689

Thay thế các loài thủy tộc đảnh lễ Tam Bảo và tứ trọng ân...

IMG 4717

 IMG 4716

Đại đức trụ trì cùng quý Phật tử đem các loài thủy tộc ra giữa sông lớn để phóng thích.

Cùng ngày Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) chủ lễ khóa lễ thí thực cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

IMG 4742

Tham lễ tại Tổ đường trước khi cử hành nghi lễ thí thực cô hồn

IMG 4751

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu trụ trì chùa Hạnh Đức

chia sẻ ý nghĩa "Thí thực cô hồn" đến với thiện nam tín nữ.

IMG 4752

 Hội chúng trang nghiêm lắng nghe lời khai thị của Đại đức Ân Sư

IMG 4754

 Đại đức trụ trì tham lễ tại chánh điện trước khi cử hành lễ thí thực cô hồn.

nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

 IMG 4758

 IMG 4775

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức)

cử hành nghi thức sái tịnh phẩm vật dâng cúng

IMG 4777

IMG 4782

IMG 4759

 Phật tử đồng nhất tâm cầu nguyện toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua nạn dịch

để trở về cuộc sống bình an hạnh phúc.

IMG 4790

Khóa lễ kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của đạo tràng Phật tử.

ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG NGHĨA - CHÚC TUYÊN

Các tin tức khác

Back to top