Tp. HCM: H. Củ Chi: Chư Tăng Tự Tứ mãn hạ PL 2567

29/08/2023 7:22
Lễ Tự Tứ tại chùa Pháp Thành xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi

Ba tháng an cư chư hành giả đã trang nghiêm tự thân, trao dồi giới đức, ngày 14 tháng 07 năm Quý Mão, Chư hành giả an cư chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội) trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ.Lễ Tự Tứ dưới sự chứng minh và tham dự có Thượng Tọa Thích An Thường (Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi), thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi, chư vị hành giả an cư tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội).Chư Thượng tọa thọ nhận pháp tự tứ


Sau khóa lễ niêm hương bạch Phật, trì chú Đại bi, đại chúng đồng nhất tâm hướng về nhị vị thượng tọa chứng minh để tác pháp tự tứ.Đại chúng lần lượt 3 vị tác pháp tự tứ.
Bạch Đại Đức Nhất Tâm Niệm

Ngày Nay Chúng Tăng Tự Tứ
Chúng Con Cũng Xin Tự Tứ

Nếu Thấy Nghe, Nghi, Có Tội
Xin Đại Đức Thương Xót Chỉ Bảo Cho

Nếu Chúng Con Thấy Có Tội

Sẽ Như Pháp Mà Sám Hối.


Hồi hướng cầu nguyện Tứ chúng đồng tu.
Đại chúng nhất tâm hướng nguyện.


Tác Pháp Tự Tứ thành tựu viên mãn.
Thượng tạo Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi)

công nhận và chúc mừng chư tôn đức thêm 1 tuổi hạ.
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHICác tin tức khác

Back to top