Tp. HCM: Chùa Hạnh Đức, hơn 300 triệu đồng hỗ trợ học sinh sinh viên

25/07/2017 1:00
Học bổng Thích Như Thọ tại chùa Hạnh Đức, là tên gọi cố Hòa thượng Thích Như Thọ (Nguyên trưởng BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh). Hòa thượng là một cao Tăng thạc đức, Ngài đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc, lòng từ bi và thân giáo của Ngài đã nhiếp hóa nhiều chúng đệ tử.

Vừa qua Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), đã ký văn bản chấp thuận cho các bạn học sinh sinh viên được nhận học bổng Thích Như Thọ niên học 2017-2018, với số tiền 326.900.000 (Ba trăm hai mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng)

20170723 100807

Danh sách học sinh, sinh viên khắp nơi nhận học bổng khi đủ nhân duyên

Được biết học bổng Thích Như Thọ tại chùa Hạnh Đức, là tên gọi của cố Hòa thượng Thích Như Thọ (Nguyên trưởng BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh, hòa thượng là một cao Tăng thạc đức, Ngài đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho đạo Pháp và dân tộc, lòng từ bi và thân giáo của Ngài đã nhiếp hóa nhiều chúng đệ tử.

DSC06191

Đại đức Hạnh Hiếu trao học bổng đến các bạn học sinh có tinh thần cầu tiến trong học tập (ảnh Quang Tùng)

Học bổng Thích Như Thọ đợt này được trao đến các bạn học sinh sinh viên khắp nơi khi đầy đủ nhân duyên,với mong muốn hỗ trợ một phần học phí để các bạn yên tâm học hành , số tiền hơn 300 triệu đồng đợt này là tiền cá nhân của Đại đức Thích Hạnh Hiếu.

ĐỒNG BẢO

Các tin tức khác

Back to top