Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

27/07/2022 11:53
Sáng 27-7 (29-6-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) bố-tát, thính giới chung.


Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Trong mùa An cư kiết hạ, mỗi tháng 2 kỳ, chư Tăng vân tập tại Việt Nam Quốc Tự bố-tát, sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư Tăng lần lượt đến chánh điện thực hiện các nghi thức bố-tát theo truyền thống

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Tại chánh điện, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM thành kính niêm hương Tam bảo

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN cùng thực hiện các nghi thức bố-tát, thính giới với đại chúng

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

... phát lồ sám hối theo pháp

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Bố-tát là nghi thức đặc thù của chúng xuất gia

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Sống tỉnh thức trong lời dạy của Đức Phật

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trùng tuyên giới luật Đức Phật chế định giữa đại chúng

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

Giới luật là mạng mạch của Tăng-già, Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp, mỗi kỳ bố-tát làm tăng trưởng nội lực tu tập, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội

Chư Tăng Giáo hội TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

Kỳ Tự tứ của chư Tăng GHPGVN TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 12-7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự, sẽ kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ

Các tin tức khác

Back to top