Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời

20/09/2022 7:20
Cách vượt qua khó khăn đó là phải tự đứng lên trên đôi chân của mình. Ở đời, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ đi. Vậy nên, nhất định phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Trời có khi nắng khi mưa, trăng có khi tròn khi khuyết, sông có khúc, người có lúc, ấy là lẽ tự nhiên. 

Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời, một người nhìn thấu nguyên nhân của được - mất và hiểu ra, ta còn mạng sống, còn trí tuệ thì chẳng có gì phải sợ hãi cả, rồi ta sẽ có thể gây dựng mọi thứ trở lại, thậm chí còn rực rỡ hơn cả khi xưa không chừng.


St

Các tin tức khác

Back to top