Hiểu nhân quả để không thấy cuộc đời bất công

18/09/2023 8:33

- Hiểu bệnh đau đều đến từ hạt giống mình đã gieo nên dặn lòng thường xuyên phóng sinh.


- Hiểu nóng giận là nguyên nhân đổ vỡ của mọi mối quan hệ nên dặn lòng học cách kiểm soát cảm xúc.


- Hiểu miệng là nơi dễ sinh ra thị phi nên dặn lòng phải thường xuyên nói lời nhỏ nhẹ, tử tế.


- Hiểu rõ cuộc sống luôn thay đổi, mọi sự vật đều có tiềm năng & cơ hội luôn ở phía trước nên dặn lòng không nản chí khi gặp khó khăn.


- Hiểu nhân quả để không thấy cuộc đời bất công.


- Hiểu vô thường để không thấy bất ngờ.


- Hiểu không ai có trách nhiệm để làm cho mình hạnh phúc để không thất vọng. St

Các tin tức khác

Back to top