Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

10/12/2022 7:50
Sáng nay 17-11-Nhâm Dần (10-12-2022), hơn 3.000 Tăng Ni, Phật tử đã vân tập cử hành thời khóa tụng niệm trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Nhân dịp này, hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã trở về chùa Huê Nghiêm đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 1

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị cho Tăng Ni sinh viên đến đảnh lễ ngài sáng 10-12

Ban huấn từ, Đức Pháp chủ GHPGVN đã nhắc lại ý nguyện của nhị vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội, đặc biệt là Đức Đệ nhất và Đức Đệ tam Pháp chủ, với sự quan tâm sâu sắc về việc đào tạo Tăng Ni. Ngài nhấn mạnh ý của các bậc tiền nhân, rằng nếu có chùa mà không có Tăng Ni thì Phật giáo không phát triển được; nhưng nếu có Tăng Ni mà không có tu học, hoặc chỉ có kiến thức mà không có giới hạnh thì Phật giáo sẽ suy đồi. Theo đó, ngài ân cần căn dặn Tăng Ni luôn cố gắng giữ gìn tịnh giới và oai nghi tế hạnh của người xuất gia, cùng với việc trau dồi kiến thức phù hợp, có như vậy mới phát triển đường con đương tu hành, góp phần làm tốt đời đẹp đạo.

Sau khi ban huấn từ, Đức Pháp chủ quang lâm khu vườn A Di Đà niêm hương và đảnh lễ trước tôn tượng của Ngài. Hoà thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, trụ trì chùa Huê Nghiêm hướng dẫn toàn thể đại chúng tụng với thời kinh A Di Đà, đảnh lễ 12 lời nguyện An Dưỡng quốc, hồi hướng an lành, âm dương cùng lợi lạc.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 2

Hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên đã đến chùa Huê Nghiêm đảnh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Hoà thượng Thích Lệ Trang cũng đã có đôi lời nhắn nhủ trước đại chúng về việc tu tập theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà. Buổi lễ được kết thúc hoàn mãn sau khi đại chúng hữu nhiễu tôn tượng Ngài trong chánh niệm.

Tín ngưỡng A Di Đà, một pháp môn Tịnh độ rất phổ biến trong các nước Phật giáo Đại thừa. Tín ngưỡng và pháp môn này có mặt tại Việt Nam rất sớm, thịnh hành từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch, được lịch sử ghi nhận với sự kiện Sư Đàm Hoằng (? - 455) tự thiêu cầu vãng sinh.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 3
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảnh lễ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà

Theo kinh A Di Đà, để được vãng sinh vào thế giới Cực lạc, ngoài sự thiết lập lòng tin có thế giới Cực lạc với những phương tiện tối thắng của nó, hành giả phải phát nguyện và thực hành niệm Phật. 

Phát nguyện đây tức là nguyện vãng sinh về cõi Cực lạc. 

Đó là điều hết sức quan trọng mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và chư Phật mười phương đã nhiều lần khuyên chúng sinh phải thực hiện. Phát nguyện vãng sinh Cực lạc - nghĩa là xác định điểm đến và lý tưởng của mình. Điểm đến là thế giới Cực lạc và mục tiêu tức là thành Phật hay đạt được sự giác ngộ trọn vẹn.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 4

Tín ngưỡng A Di Đà và pháp môn Tịnh độ rất phổ biến ở Việt Nam và các nước Phật giáo Đại thừa

Niệm Phật A Di Đà là pháp môn phổ biến và bất cứ thành phần nào trong xã hội - từ nông dân, thương gia, cho đến giới trí thức - đều cũng có thể thực hiện được. Điều này nói lên được tính chất khế lý và khế cơ tuyệt diệu mà chúng ta thấy chỉ có pháp môn niệm Phật mới có được. Do tính phổ biến, cũng như khế lý và khế cơ của nó, pháp môn Niệm Phật mở cửa giác ngộ cho mọi thành phần.

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh - đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội. Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”, thẳng tiến trên con đường giác ngộ, đạt đến hạnh phúc thật sự, thoát khỏi khổ đau, sầu muộn, lo âu và sợ hãi.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 5
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 6
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 7
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 8
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 9
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 10
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 11
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 12
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 13
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 14
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 15
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 16
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 17
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 18
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 19
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 20
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 21
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 22
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 23
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 24
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 25
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 26
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 27
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 28
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 29
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 30
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 31
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 32
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 33
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 34
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 35
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 36
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 37
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 38
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 39
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 40
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 41
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 42
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 43
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 44
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 45
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 46
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 47
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 48
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 49
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 50
Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử dự lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm ảnh 51

Đại chúng hữu nhiễu tượng Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Các tin tức khác

Back to top