Tp. HCM: Quận 10: Chư Tăng Tác Pháp Tự Tứ mãn hạ.

29/08/2023 8:03
Chư hành giả an cư tại quận 10 đã trang nghiêm cử hành lễ tự tứ.

Lễ tác pháp tự tứ diễn ra trang nghiêm tại chánh điện chùa Ấn Quang (Quận 10) dưới sự chứng minh có Hòa Thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực BTS GHPGVN) Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN Quận 10, chư hành giả an cư đồng tham dự.
Nhị vị Hòa thượng thọ nhận Pháp tự tứ.
Chư hành giả an cư đồng nhất tâm tác pháp tự tứ.
Bạch Đại Đức Nhất Tâm Niệm

Ngày Nay Chúng Tăng Tự Tứ

Chúng Con Cũng Xin Tự Tứ
Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy Viên Thường trực HĐCM GHPGVN) huấn từ.


Thường trực BTS GHPGVN Quận 10

tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ dâng y.
Chư tôn đức quang lâm.
Chư tôn đức chứng minh lễ dâng y
Đoàn dâng y trang nghiêm hướng về chư tôn đức.


Thượng tọa Thích Thiện Quý (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Tp. HCM)

đãi lao quý Hòa thượng huấn từ đến đạo tràng Phật tử dâng y.
Nhất tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức đến quý Phật tử dâng y cúng dường.
Thành tựu công đức thiện duyên
Nhất tâm cầu nguyện chúng sanh được bình an hạnh phúc.
TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top