Tp. HCM: Quận 10: Phật giáo quận 10 đồng hành lễ rước kiệu thỉnh kim Thân Đức Phật đản sanh.

24/04/2024 4:32

Ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại văn phòng BTS GHPGVN Quận 10 (Chùa Ấn Quang) trang nghiêm diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch Phật đản và ACKH PL 2568 DL: 2024.

Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa chứng minh hội nghị
Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Trưởng Ban nghi lễ BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10), Thượng tọa Thích Tâm Hoa (Phó Ban văn hóa BTS GHPGVN Tp. HCM, Phó Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn đức thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành thuộc  BTS GHPGVN Quận 10, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận 10 đồng tham dự.
Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10) phát biểu khai mạc
Kế hoạch Phật Đản Và ACKH PL 2568 DL 2024

được chư tôn đức thường trực thông qua và chư tôn Đức Tăng Ni đồng thuận
Chư tôn đức thường trực, ủy viên BTS GHPGVN Q.10, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Phật giáo quận 10 tham gia lễ rước thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang về lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự và cử hành lễ mộc dục do BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, vào lúc 19h30, ngày 08/04 Giáp Thìn (Thứ 4, ngày 15/05/2024)
Tăng Ni Phật giáo quận 10 tham dự Đại lễ Phật Đản PL 2568 DL 2024 tại Việt Nam Quốc Tự do BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức vào lúc 5h30, ngày 15/04 Giáp Thìn (Thứ 4, ngày 22/05/2024)Thư ký BTS GHPGVN Quận 10 tổng hợp ý kiến đóng góp cho kế hoạch Phật đản và ACKH


Hành giả ACKH phải đủ 90 ngày theo luật Phật chế định, các tự viện an cư kiết hạ tại chổ hoặc tập trung từ ngày 16/4 Giáp Thìn  đến 16/07 năm Giáp Thìn
Lúc 14h mỗi tháng vào ngày 14 (ÂL) và ngày 29 (ÂL), hành giả an cư phải tập trung về một trú xứ để bố tát và trùng tuyên giới luật.
Chư Tăng tập trung tại chùa Ấn Quang (văn phòng BTS GHPGVN Q.10)  làm lễ tác pháp an cư vào lúc 8h00 ngày 16  tháng 4 Giáp Thìn, lễ mãn hạ vào ngày 16 tháng 07 năm Giáp Thìn. chư Ni an cư tập trung và bố tát tại chùa Từ Nghiêm quận 10.
Chư Tăng mỗi kỳ bố tát luân phiên tại các cơ sở tự viện trên địa bàn quận 10 (Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 thống nhất chọn địa điểm bố tát của mỗi kỳ)đóng góp ý kiến về việc tổ chức an cư trang nghiêm hòa hợp.
Tăng Ni Phật giáo quận 10 luôn đoàn kết hòa hợp để hoàn thành nhiều công tác Phật sự, tri ân chư tôn đức Tăng Ni đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Phật giáo quận 10 vì Phật sự chung để đem lợi lạc cho số đông, trên tinh thần trí tuệ tập thể, Phật giáo quận 10 sẽ hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự do Phật giáo thành phố đề ra. Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN) tán dương công đức Tăng Ni phật giáo quận 10.Hòa thượng Thích Như Tín (ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN) tán dương công đức Tăng Ni Phật giáo quận 10
Y giáo phụng hành theo lời huấn từ của Hòa thượng chứng minh.


TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10Các tin tức khác

Back to top