TP. HCM: Giới luật là mạng mạch của Phật pháp

15/12/2023 8:41
Tuần huân tu tập trung PL 2567 do BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.


Ban kiểm diện điểm danh trước mỗi khóa học bằng quét mã QR
Danh sách điểm danh được lưu về hệ thống máy tính tại mỗi buổi học
Theo kế hoạch tổ chức tuần huân tu tập trung do BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 13-22 tháng 12 năm 2023, ngày thứ 3 tuần huân tu với pháp thoại "Giới luật là mạng mạch Phật pháp" do Hòa thượng Thích Minh Thông (Ủy viên Ban thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh) chủ giảng.Cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông chủ giảng giới luật tại khóa huân tu
Nhất tâm hướng nguyện cung thỉnh Hòa thượng giảng sư thân lâm pháp tòa.
Giới luật được Đức Phật tùy phạm tùy chế từ năm thứ 13 sau khi Tăng đoàn được thành lập. Thời gian đầu Tăng đoàn thanh tịnh nên chưa xuất hiện giới luật, thời gian sau đức Phật chế giới vì có người không thực tâm xuất gia, xen lẫn vào Tăng đoàn làm cho tín đồ mất lòng tin Phật pháp.Hòa thượng Thích Minh Thông chủ giảng pháp thoại "Giới luật là mạng mạch của Phật pháp"


Giới luật rất là thực tế, chúng ta không nên chấp vào giới luật rồi đau khổ, hiểu luật để đời sống tu hành của chúng ta được an lạc và đem lại lợi ích cho số đông, Phật chế giới không ngoài mục đích là giúp Tăng đoàn thanh tịnh.Trưởng Ban trị sự Phật giáo Tp. Thủ đức và 21 quận huyện đồng tham dự pháp thoại.
Trưởng Ban chuyên ngành BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tham dự pháp thoại
Ủy viên các Ban chuyên ngành BTS GHPGVN Tp. Thủ Đức và 21 quận huyện đồng tham dự.
Quý ni trưởng đồng thính pháp.
Ban thư ký BTS GHPGVN quận huyện đồng tham dự tuần huân tu.

Chư ni đồng thính pháp
Truyền thông Phật giáo luôn chủ động đưa tin mỗi buổi chuyên đề tại khóa huân tu tập trung
Hòa thượng Thích Lệ Trang (Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh)

gửi lời tri ân đến hòa thượng giảng sư.
Đồng hướng nguyện tri ân Hòa thượng giảng sư


THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10


Các tin tức khác

Back to top