Đời của bạn là do bạn quyết định

13/02/2020 8:07
Ba mẹ sinh ra bạn nhưng không thể nào ở bên bạn suốt đời, chồng bạn ở bên bạn hôm nay nhưng cũng chưa chắc còn bên bạn ngày mai, con cái bạn vẫn còn nhỏ trong lòng bàn tay nhưng tương lai cũng sẽ đi bên tay người khác. Do đó, cuộc đời bạn gắn bó nhất chỉ là mỗi mình bạn mà thôi.

Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ nứt càng nhiều, thì ăn càng ngon miệng.

Tương tự như vậy, trong trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị. Gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành.

.

St

Các tin tức khác

Back to top