Bình yên vững chãi nhất là khi không đem bình yên của mình buộc vào bất kì người nào hay một thứ gì khác bên ngoài

14/11/2023 8:27

Bình yên vững chãi nhất là khi không đem bình yên của mình buộc vào bất kì người nào hay một thứ gì khác bên ngoài.


Khi bắt đầu quan tâm nhiều đến những suy nghĩ và lời nói của người đời, mọi thứ trong cuộc sống này xem như không còn là của mình nữa.


Giống như một cái cây, nếu không chịu đào sâu cắm rễ mà chỉ chờ mong tựa vào một cái cây khác, tựa vào những ngày lặng gió để bình yên, thì không ngừng phải thấp thỏm âu lo.


Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ không bởi vì một lời nói hoa mỹ của ai đó mà trở nên tốt đẹp, và cũng không bởi vì một lời miệt thị của ai đó mà thành bỏ đi.


Bình yên vững chãi nhất là khi không đem bình yên của mình buộc vào bất kì người nào hay một thứ gì khác bên ngoài.St

Các tin tức khác

Back to top