Người từ bi luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy yên bình, dễ chịu

9/06/2024 8:27

NGƯỜI TỪ BI!


Người từ bi luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy yên bình, dễ chịu.


Từ bi không có nghĩa là nhu nhược. Càng không có nghĩa là khúc gỗ. Từ bi là biết có sân hận, lo lắng hay quát mắng đều không giải quyết được điều gì. Chỉ làm mình và người thêm khổ.


Hai chữ từ bi này, cũng thật khó cắt nghĩa. Ta, cũng đừng tìm nó trong những lý luận tình thường. Mà hãy học nó, sử dụng nó trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó ta mới hiểu thật sâu từ bi, được sống trong từ bi và lợi ích của từ bi. Lúc đó mới thấy, mọi ngôn ngữ lý luận đều không có ý nghĩa nhiều nữa rồi.


Vậy làm sao để học hạnh từ bi?


Có rất nhiều điều để học. Cũng là tuỳ duyên và tuỳ hoàn cảnh sống. Việc đầu tiên cần học, là học biết tôn trọng sự sống của muôn loài. Kể cả con trùng con kiến cũng không nỡ dẫm đạp làm hại nó.


Kế đến là với chính mình và những người xung quanh. Mình, cần tôn trọng sự sống của chính mình. Đừng hại chính mình bằng cách tự tử hay chơi game, chơi thuốc...quá đà làm hại chính mình. Tiếp đến là người thân hay không phải người thân của mình. Cũng nên học cách tôn trọng, lắng nghe và không làm hại họ.


Hạnh từ bi, đến từ đôi mắt hiền từ, trái tim biết thấu hiểu cảm thông, và cái đầu biết thiện ác phải trái mà làm.


St

Các tin tức khác

Back to top