Tp. HCM: H. Củ Chi: Khóa lễ tụng giới Bồ Tát tại chùa Di Đà xã Trung Lập Hạ

15/09/2023 8:40
Mùa ACKH PL 2567 vừa kết thức, khóa lễ tụng giới Bồ Tát dành cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Củ Chi được thực hiện mỗi tháng một kỳ vào mùng 1 âm lịch.

Khóa lễ tụng giới Bồ Tát dành cho chư tôn đức Tăng Ni huyện Củ Chi, được tổ chức trang nghiêm tại chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ - H. Củ Chi) dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh (chứng minh BTS GHPGVN H. Củ Chi), Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng BTS GHPGVN H. Củ Chi), chư tôn đức thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành BTS GHPGVN H. Củ Chi, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Củ Chi đồng tham dự.
Tham lễ tại chánh điện chùa Di Đà
Nhất tâm trì kinh chú cầu nguyện chúng sanh an lạc.
Nhất tâm sám hối.
Ni chúng chùa Di Đà cùng với Đại Tăng tham lễ.
Đại diện thư ký BTS GHPGVN H. Củ Chi thông kiểm số chúng
Thập giới thính giới
Trang nghiêm thính giới Bồ Tát
Trì giới Bồ Tát là nét đẹp nhân văn của người xuất gia
Thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi thính giới Bồ Tát


Tăng Ni đồng thính giới


Sư cô Thích Nữ Nguyên Chủng (Trụ trì chùa Di Đà)

trang nghiêm trai đường cúng dường Đại Tăng.
Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi) 

Tán dương công đức chư Ni chùa Di Đà và toàn thể Tăng Ni tham dự lễ bố tát định kỳ.
Hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.


TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI

Các tin tức khác

Back to top