Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự

20/08/2022 11:25
18g 30 tối nay, 19-8 (22-7-Nhâm Dần), ngày thứ hai của Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cử hành nghi thức phóng liên đăng.


Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Lễ hoa đăng, chư tôn đức đã trang nghiêm xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế

Mở đầu lễ hoa đăng, chư tôn đức đã trang nghiêm xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm cung thỉnh Ngài chứng minh đàn tràng. 

Chứng minh, tham dự chương trình lễ phóng liên đăng với sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; Thượng tọa Thích Hải Đạt, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực, văn phòng Ban Trị sự, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận huyện và Phật tử các đạo tràng tham dự; cùng đại diện lãnh đạo Quận ủy quận 10 tham dự.

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ nói về truyền thống hiếu hạnh của Phật giáo.

“Pháp hội này là cơ hội để mọi người quốc dân đồng bào chúng ta ngồi lại với nhau trong ánh từ quang của Đức Phật, nhờ tuệ giác, hùng lực, nhờ trí quang rạng rỡ của Đức Thế Tôn giúp cho mỗi người chúng ta thắp sáng tâm niệm an lành. Giờ phút này, Ban Nghi lễ, Ban Văn hóa thực hiện nghi thức phóng liên đăng theo truyền thống và thắp nến với mục đích bày tỏ lòng tri ân và tưởng niệm hồn thiêng sông núi, liệt vị chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh và đồng bào không may đã tử vong trong đại dịch vừa rồi. 

Chúng ta có mặt trong giờ phút này để thắp sáng ngọn đèn tâm của mỗi người chúng ta bằng niệm Phật, thiền tọa hầu tiếp dẫn chất liệu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô úy. Chính những năng lượng này sẽ trở thành động lực giúp cho chúng ta chuyển hóa được tình trạng bất an, chuyển hóa được khổ đau, chuyển hóa được lo lắng. Trong cuộc sống, tự thân chúng ta nếu có khả năng chuyển hóa làm mới cuộc đời mình rồi thì từ những năng lượng từ lời nói, từ hành động và từ suy nghĩ của chúng ta mới có thể tác động đến đối tượng mà chúng ta đang cầu nguyện. Đó chính là thuật của Phật giáo gọi là kỳ siêu. 

Trên tinh thần hiếu kính, trên tinh thần biết ơn, hôm nay, trong giờ phút này, đàn tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, những ngọn liên đăng sẽ được thắp sáng trong vài sát-na nữa để làm các năng lượng của tuệ giác và hy vọng hùng lực này sẽ lan tỏa một từ trường tác động đến mọi cảnh giới, đến mọi người, đến mọi loài trong đó có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam cũng như ở thế giới. Mong rằng quốc độ an ninh, phong điều vũ thuận, người còn sống thì phát nguyện tu trì, kẻ qua đời ác đạo xa lìa, sớm thành Phật quả”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự khai thị.

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Thành kính dâng hương bạch Phật

Tại đàn tràng trang nghiêm, thanh tịnh, một phút nhập từ bi quán tưởng niệm chư hương linh, anh linh đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Chư tôn đức đã thành kính dâng hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, thỉnh thủy phủ.

Chư tôn đức đã dâng đăng cúng dường 10 phương chư Phật. Hòa thượng Thích Lệ Trang đã truyền đăng đến chư Tăng và sau đó ánh sáng được truyền đến từng Tăng Ni, Phật tử hiện diện. Không khí trang nghiêm với ánh sáng từ bi, tuệ giác của Đức Phật trên tay, mỗi Phật tử đã đọc bốn lời quán nguyện, rải tâm từ, cầu nguyện thế giới hòa bình, âm siêu dương thới.

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức từ từ di chuyển đến thắp sáng, phóng liên đăng trên hồ thủy phủ trước Việt Nam Quốc Tự

Những ngọn nến lung linh từ pháp hội được Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức từ từ di chuyển đến thắp sáng, phóng liên đăng trên hồ thủy phủ trước Việt Nam Quốc Tự; chư Tăng và Phật tử truyền đăng thắp sáng đài Quán Thế Âm và bia tưởng niệm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Đại lễ tưởng niệm kỳ siêu “Hộ quốc Nhân vương thủy lục phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng” được thiết trí trang nghiêm, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 21 đến 23-7-Nhâm Dần (18 đến 20-8-2022) nhằm hồi hướng năng lượng an lành, xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát đối với người hiện tại và siêu tiến các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19.

Hình ảnh lễ phóng đăng tối 19-8 tại Việt Nam Quốc Tự:

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Lễ niêm hương bạch Phật

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Hòa thượng Thích Lệ Trang truyền đăng

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Đến chư tôn đức

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

Đảnh lễ Tam bảo

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

Ngọn đèn biểu trưng cho ánh sáng của trí tuệ 

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12

... được thắp sáng 

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13

Ánh sáng từ bi, trí tuệ lan tỏa đến mọi người, đến mọi loài 

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14

Không khí trang nghiêm

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15

Thiêng liêng

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 16
Phật tử tham dự với tinh thần tự nguyện tha thiết
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 17

Tất cả hướng đến người đã mất với năng lượng an lành

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 18
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 19

Phóng đăng trên hồ thủy phủ

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 20

Cầu nguyện âm siêu dương thới

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 21

Ánh sáng lung linh trong không gian trang nghiêm của Đại lễ

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 22

Trước Việt Nam Quốc Tự

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 23

Mỗi ánh nến là gởi lời cầu nguyện 

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 24
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 25
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 26
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 27
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 28

Cho mỗi người để được sự bình an

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 29
Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 30

Ánh nến hóa giải các khổ đau

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 31

Dâng lời nguyện cầu khắp cõi mười phương chư Phật

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 32

Cầu nguyện cho chư hương linh được nhẹ nhàng về cõi tịnh

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 33

Cho người ở lại được an yên

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 34

Người còn sống biết Phật pháp, phát nguyện tu trì

Trang nghiêm lễ phóng liên đăng trong Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 35

Mong sớm thành Phật quả

Các tin tức khác

Back to top