Tích lũy nghiệp lành

22/09/2022 7:38
Có rất nhiều hành động nho nhỏ ta vô tình làm mà không lưu tâm nhưng nó đang âm thầm tích lũy mỗi ngày. Chẳng hạn như hỗ trợ một em nhỏ bị vấp ngã, đỡ một người bị tai nạn đứng dậy, hỗ trợ người ăn xin chút tiền nhỏ....

Những việc này tưởng là nhỏ nhưng lâu dần sẽ tích tiểu thành đại, nghiệp lành cứ thế tích lũy và sau này mang đến cho ta quả lành. Nhất là thời điểm lâm chung, những nghiệp thiện lành này sẽ góp phần quyết định sự tái sinh của chúng ta.

Vì thế, đừng xem thường sự giúp đỡ, hỗ trợ nho nhỏ của mình. Ngay khi nào có thể giúp người hãy nhiệt tình hỗ trợ người ta, những việc làm thiện nho nhỏ, tích lũy lâu ngày sẽ thành lớn, gọi là “tích lũy nghiệp thiện”, như nước rỉ từng giọt trong lu chứa, lâu ngày nước sẽ đầy lu.


St

Các tin tức khác

Back to top