Trọn chữ nhân

18/09/2023 8:39

Ta chợt thấy kiếp người mong manh quá

Hiện diện đây, mai đã hóa vô thường

Mang được gì theo về miền lạnh giá

Ngoài những dòng nước mắt buổi tang thương?

 

Sống giành giật, tranh nhau từng mét đất

Chết nằm yên dưới ba tấc khô cằn

Sống ích kỷ, ganh đua cùng ghen ghét

Chết mong cầu người khác hãy bao dung!?

 

Xin nhớ lấy đời này không ai đủ

Cũng chẳng ai dám tự đắc thiện, lành

Đừng khoe mẽ, đừng ngang tàng, tự phụ

Giữ tâm mình luôn sáng một màu xanh.

 

Đời này ngắn và chân tình khó kiếm

Phút buông tay là hết một kiếp người

Đừng mải miết đuổi theo điều phù phiếm

Nếu thương rồi cứ việc nói thương thôi.

 

Hãy mở rộng mắt nhìn và thấu hiểu

Giúp đỡ nhau khi có thể, đôi lần

Nhường một chút, bạn cũng không túng thiếu

Nhưng vui nhiều vì đã trọn chữ "Nhân".

 

St

Các tin tức khác

Back to top