Tp. HCM: Quận 10: Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Ấn Quang

23/05/2024 12:06
Tam ngoạt an cư đình ý mã, cửu tuần tu học định tâm viên

Ngày 16 tháng 04 năm Giáp Thìn, Ban trị sự GHPGVN Quận 10 trang nghiêm cử hành lễ tác pháp ACKH PL 2568 DL 2024, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM), Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN Quận 10.Nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh quang lâm 
Hòa thượng Thích Như Tín tham lễ tại chánh điện chùa Ấn Quang.115 hành giả ACKH đồng hướng nguyện
Chư Ni cầu giáo giới
Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN Tp. HCM)

hướng dẫn đại chúng sám hối.
Thượng tọa Thích Tâm Hoa (Phó Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN Quận 10)

Thông kiểm số chúng
Nhị vị hòa thượng thọ pháp an cư.
Chư vị hành giả an cư hướng nguyện nhị vị hòa thượng tác pháp an cư.
Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 tham dự lễ tác pháp an cư.
Hòa thượng Thích Như Tín chứng minh lễ tác pháp an cư PL 2568

do BTS GHPGVN Quận 10 tổ chức.


Thượng tọa Thích Nhật Thiện dâng lời tri ân đến Hòa thượng chứng minh.
Chư hành giả an cư trì kinh hướng nguyện chúng sanh an lạc.
Khóa lễ tác pháp an cư thành tựu viên mãn.


ĐỒNG PHÁTCác tin tức khác

Back to top