Tp. HCM: Quận 10: Lễ Bố Tát kỳ đầu tiên mùa ACKH PL 2568 tại chùa Bửu Đà

5/06/2024 2:42
Siêng làm việc thiện, không làm việc ác.

Ban trị sự GHPGVN Quận 10, trang nghiêm tổ chức lễ Bố Tát kỳ đầu tiên mùa ACKH PL 2568 tại chùa Bửu Đà, dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Như Tin (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM), chư tôn đức Tăng thường trực, ủy viên các Ban chuyên ngành, chư vị hành giả an cư (Tăng) đồng tham dự.Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên HĐTS GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM)

tham lễ tại chánh điện chùa Bửu Đà
Chư hành giả an cư đồng hướng nguyện.
Chư hành giả an cư thính giới.
Được biết, Tăng Ni phật giáo quận 10 luôn đoàn kết hòa hợp hoàn thành nhiều công tác Phật sự trong thời gian qua, an cư là thời gian quý báo để chư vị hành giả an cư tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, theo đó ACKH PL 2568 DL 2024, chư Ni tập trung tại chùa Từ Nghiêm để thính giới, chư Tăng tập trung về mỗi trú xứ được Thường trực ấn định để thính giới.Hòa thượng chứng minh huấn từ: chư hành giả an cư trao dồi giới định tuệ
đem lại lợi ích cho số đông.
Siêng làm việc thiện, không làm việc ác là hạnh nguyện của Bồ Tát.
Lễ bố tát thành tựu viên mãn.


Kỳ Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL 2568, chư hành giả an cư tập trung về chùa Bửu Đà để thính giới, hơn 100 hành giả đã trang nghiêm tham lễ tại chánh điện chùa Bửu Đà và trùng tuyên giới luật Phật chế thành tựu viên mãn.Chư hành giả an cư trang nghiêm hướng nguyện tứ chúng đồng tu, chúng sanh an lạc, siêng làm việc thiện, không làm việc ác.Lịch Bố tát tại các trú xứ do Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 ấn định.


TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

Các tin tức khác

Back to top