Mọi sự ở trên đời, hãy kệ đi người ơi..!

9/06/2024 8:30

Đừng sống vì người khác

Rồi bạc đãi bản thân

Đời có được mấy lần

Mà không trân trọng mình…

      

Đừng cố gắng vì người

Tốt họ vẫn cợt cười

Xấu buông lời cay đắng

Dù cố gắng tới đâu.

    

Cũng có kẻ bạc màu

Cứ vì cả thiên hạ

Mà ta chẳng là ta

Sao không là chính mình

      

Trọng khinh đời kệ mặc…

 Để đi đến cuối cùng

Đâu biết chắc ai hơn

Chỉ cần mình vui vẻ

     

Hạnh phúc sẽ mỉm cười

Tâm an lành thảnh thơi

Mọi sự ở trên đời

Hãy kệ đi người ơi..!


St

Các tin tức khác

Back to top