Tp. HCM: H. Củ Chi, Lễ tự tứ tại trường hạ Tăng - chùa Pháp Thành

6/08/2022 12:35
An kỳ thân tâm, cư kỳ hạn định

An kỳ thân tâm, cư kỳ hạn định, Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi đã tổ chức thành công kỳ an cư kiết hạ lần thứ 35 dành cho chư tôn đức Tăng Ni tại mỗi trú xứ riêng biệt, an cư kiết hạ là nét đẹp nhân văn từ thời Phật còn tai thế, tinh tấn tu học trao dồi giới định tuệ, ba tháng an cư là thời gian quý báu để hành giả an cư tu tập nương theo đại Tăng, Đoàn thể Tăng già tại huyện Củ Chi đang dần ổn định và phát triển theo quy củ thiền môn, những bậc trưởng thượng, chư vị trưởng lão là nơi nương tựa quý báu đối với hàng xuất gia hậu học.Các hạ trường tại huyện Củ Chi đã khép lại, kết thúc 90 ngày cùng tu cùng học, cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trên con đường hành đạo, đúng với tinh thần "Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật", trường hạ Tăng tại chùa Pháp Thành cũng đã trang nghiêm tự thân của mỗi hành giả an cư, khóa an cư lần thứ 35 đã khép lại, những gì hành giả tu học được tại hạ trường lớn, là hành trang giúp quý Đại đức, Thượng tọa sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hành đạo và tích thiện.Tham lễ tại Tổ đường và chánh điện chùa Pháp Thành
Nhất tâm đảnh lễ tứ trọng ân, cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.


Để công nhận tuổi hạ của mỗi hành giả an cư, ngày 9 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại trường hạ chùa Pháp Thành xã Tân Thông Hội, trang nghiêm diễn ra lễ tự tứ, chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích An Thường (Trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi), Đại đức Thích Thiện Tâm (Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN H. Củ Chi), Thượng tọa Thích Tịnh Tâm (Phó trưởng Ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN H. Củ Chi), chư tôn đức thường trực, trưởng các Ban chuyên ngành BTS GHPGVN H. Củ Chi, cùng chư hành giả an cư đồng tham dự.Chúng Tăng tự tứ kết thúc khóa an cư kiết hạ PL: 2566 DL: 2022
Nếu thấy nghe nghi có tội xin Đại đức chỉ bảo cho
TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO HUYỆN CỦ CHI


Các tin tức khác

Back to top