TP. HCM: Quận 10, Chư Tăng Bố Tát thính giới kỳ 2 mùa ACKH PL2568

19/06/2024 12:33
An kỳ thân tâm, cư kỳ hạn định

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN Quận 10, Ngày 14 tháng 05 năm Giáp Thìn, chư Tăng vân tập về chùa Hưng Long (Quận 10) để Bố Tát thính giới trong mùa ACKH PL 2568 DL 2024.
Hòa thượng Thích Như Tín (Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN) chứng minh lễ Bố tát.


Sau khi tham lễ tại Tổ đường chùa Hưng Long, Thường trực BTS GHPGVN Quận 10 cùng chư hành giả an cư vân tập về Đại hùng bửu điện để đảnh lễ Tam Bảo, sám hối và thính giới, an cư kiết hạ là nét đẹp của người xuất gia, sau những tháng hoằng hóa, thì người xuất gia tập trung về một trú xứ để an cư kiết hạ trong ba tháng, an cư là thời gian quý báu để chư vị hành giả an cư trao dồi giới định tuệ, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm giáo hội.Chư hành giả ACKH PL 2568 tại quận 10 nhất tâm hướng nguyện.
Cuộc sống có nhiều biến động như thế nào, người xuất gia luôn an trú trong chánh niệm, thực hành giới định tuệ là nền tảng căn bản giúp chuyển hóa tâm tham sân si, từ đó chư hành giả an cư an lạc tự thân và chuyển hóa các nghịch duyên.Theo Ban thư ký BTS GHPGVN Quận 10 thông kiểm số chúng,
có 98 chư vị hành giả Tỳ kheo an cư thính pháp ở kỳ Bố tát thứ 2
Giới luật mà mạng mạch của Phật pháp.


Chư hành giả an cư tại quận 10 luôn tinh tấn tu học, hạn chế tiếp xúc ngoại duyên trong mùa an cư, trên tinh thần đoàn kết hòa hợp và lục hòa, mỗi vị hành giả an cư luôn ý thức trách nhiệm của người con Phật : "việc gì phù hợp Chánh Pháp, Pháp luật, đem lại lợi ích cho số đông, thì hãy làm".Hòa thượng chứng minh huấn từ đến chư hành giả an cư, thực hành giới định tuệ để đem lại lợi ích cho số đông.
Phật tử đồng hướng nguyện.
Khóa lễ Bố tát thành tựu và hồi hướng cầu nguyện chúng sanh an lạc hạnh phúc.
ĐỒNG PHÁT

Các tin tức khác

Back to top