Tp. HCM: Quận 10: Khóa lễ bố tát thính giới kỳ 3 mùa ACKH PL 2568

4/07/2024 3:06
An cư là nét đẹp của đoàn thể Tăng già.

Từ việc thực hành tứ oai nghi thuần thục, mỗi việc làm của chúng ta làm sẽ là tịnh độ hiện tiền, chuyện tu tập sẽ trở nên nhẹ nhàng, tôi hơn bảy mươi năm sống trong cửa đạo, không thử thách nào không trải qua, chính nhờ thực tập tứ oai nghi hàng ngày, từ đó có sự gia hộ của chư Phật và sự quy hướng của Phật tử mà bản thân làm được vài Phật sự nhỏ (Lời huấn thị của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN - số 1207 Báo Giác Ngộ).Chư hành giả an cư tại quận 10 trang nghiêm tham lễ tại chánh điện chùa Pháp Hội.


Từ lời huấn thị trên, chư hành giả an cư tại quận 10, luôn trang nghiêm tự thân, trao dồi giới định tuệ để cuộc sống xuất gia được an lạc, đem lại lợi ích cho số đông, theo đó kỳ bố tát thứ 3 trong mùa ACKH PL 2568, được tổ chức trang nghiêm tại Đại hùng bửu điện chùa Pháp Hội.
Chư Tăng trẻ đồng hướng nguyện.


Hòa thượng Thích Như Tín tham lễ cầu nguyện tứ chúng đồng tu
Đại diện Ban thư ký BTS GHPGVN Quận 10 thông kiểm số chúng
104 chư hành giả an cư tại quận 10 đồng thính giới
Giới là nền tảng căn bản để chư hành giả xuất gia thọ trì và hướng thiện.


Khóa lễ Bố tát dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN Tp. HCM và quận 10), chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN Quận 10, cùng chư hành giả an cư tại quận 10 đồng tham dự, sau khi tham lễ tại Tổ đường, đại chúng nhất tâm hướng về Tam Bảo, đảnh lễ phát nguyện sám hối thân tâm thanh tịnh, thực hành lời Phật dạy để có cuộc sống bình an và hướng thiện.
Hòa thượng chứng minh khuyến tu "siêng làm việc thiện, không làm việc ác."
Đại chúng nhất niệm "y giáo phụng hành"
Khóa lễ Bố Tát kỳ thứ 3 mùa ACKH PL 2568 thành tựu viên mãn.


ĐỒNG PHÁT.


Các tin tức khác

Back to top