Bớt tham, biết đủ

10/06/2024 8:39

Cổ nhân dạy: hạnh phúc của con người được tạo ra từ việc “bớt tham” và “biết đủ”.


Không mưu cầu những thứ không thuộc về mình thì được nhẹ lòng. Xem nhẹ những ham muốn thì không bám chấp.


Biết vui với những gì mình đang có thì mỗi phút giây đều là an lạc.


Tư tưởng “bớt tham”, “biết đủ” hoàn toàn khác với việc an phận thủ thường. Phấn đấu để dư sức cho đi. Chỉ nhận những gì thuộc về mình khi cần thiết, đó chính là cốt cách của một bậc đại trí.


St

Các tin tức khác

Back to top