Im lặng

10/06/2024 8:42

Nói, thì ai nói cũng được, nhưng đôi khi cần biết Im Lặng, thì điều đó với đa số lại là điều rất khó. Bởi vì ai cũng cho rằng, Im Lặng là nhu nhược, là hèn nhát, là nhục...!


Nhưng thực tế, người biết Im Lặng mới là người chế ngự:


  - Im Lặng, khi lời nói của ta không còn ý nghĩa gì với họ nữa.


  - Im Lặng, khi lời nói của ta chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ.


  - Im Lặng, ta sẽ chứng minh cho đối tác nhận ra, ta không dễ bị tác động bởi những lời nói không chân thành.


  - Im Lặng, khi ta cần hỏi lại trái tim mình.


  - Im Lặng, khi ta muốn nhắc đối tác suy nghĩ cân nhắc.


  - Im Lặng, khi ta không cần người vô ý nghĩa xen vào.


  - Im Lặng, khi ta muốn giữ tình bạn, tình yêu, tình thân...


  - Im Lặng, khi ta đã cạn lời với họ.


  - Im Lặng, cho ta biết đối tác thật sự cần ta không?


  - Im Lặng, khi ta muốn nghe và hiểu rõ một người.


  - Im Lặng, khi ta muốn tìm lại sự bình an cho tâm hồn.


  - Im Lặng, khi ta muốn kết thúc một chuyện tình êm đẹp.


 Vấn đề căn bản là ta có đủ bản lĩnh để Im Lặng không, hay  cứ nói để chứng tỏ ta đây không sợ ai, nói để làm cho ra lẽ?


Thật ra, khi một người biết Im Lặng đúng lúc, đúng chỗ đúng tình huống, đúng con người, họ mới thật sự là người khôn ngoan mạnh mẽ!


St

Các tin tức khác

Back to top